top of page

STATEK

Šemíkovický statek č.p. 3 jsme rekonstruovali a spolu s jeho širším okolím zvelebovali 3 roky... 

Teď  je usedlost příjemným místem setkávání, zábavy a odpočinku. Šemíkovice samotné jsou kapesní vesničkou na hranici Vysočiny a jižní Moravy, kde je skalnatým údolím obtékají říčky Rokytná a Rouchovanka, voní borové lesy a panuje nekonečný klid a pohoda.

IMG_9922_edited.png
Svatba Markéta a Tomáš 9.9_edited.png

STODOLA

Klasická hospodářská stodola je středobodem veškerého veselí na statku. Pojme hostinu, kapelu i křepčící hosty. 80 osob s přehledem. Jejími prosklenými vraty můžete vytančit do dvora na straně jedné, nebo uniknout vřavě na prosluněnou terasu otočenou do zahrady s rybníčkem, sadem a zvěří, na straně druhé. Když se dny ochladí a večery prodlouží, roztopí se ve stodole obří krb a rozleje domácí slivovice…

RYBNÍKY, JEZÍRKO 
A MOKŘADY

Bez vody není života. Hospodářstvím nám protéká Šemíkovský potůček, na kterém vznikly dvě tůně. Jednu obývají kapři, husy a kachny, ta druhá patří pstruhům. Ke statku patří i romantické rybníky plné ryb. Zde jsme v rámci projektu zadržování vody v krajině revitalizovali náhon z řeky Rouchovanky a na něm vybudovali mokřad, tzv. nebesák, průtočnou tůň a malou vodní nádrž s výhledem na mufloní oboru.

IMG_9183.jpg

ZAHRADA A SAD

Znovu jsme zasázeli staré odrůdy ovocných stromů, okolo statku i cest. Na úrodu si budeme muset ještě chvíli počkat, ale už teď nás každé jaro čekají něžné kvítky a bzukot včel.

ZVÍŘATA

Statek je domovem stáda muflonů, páru kamerunských koz, hejna slepic, kachen i husí. V domku ze slámy dokonce přebývají i tři klapouchá selátka a přilehlé honitby jsou plné divoké zvěře. 

Svatba Markéta a Tomáš 9.9.2023_508.jpg
bottom of page